Kat verdronken in haven Kraggenburg

Op dinsdag 15 april is in de haven aan de Leemkade in Kraggenburg (Noordoostpolder, Flevoland) het stoffelijk overschot van een kat gevonden. Het dier zat in een aardappelzak die was verzwaard met een baksteen. De Inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft sterke aanwijzingen dat de kat nog leefde toen deze in het water terecht kwam. Hij vermoedt dan ook dat het dier moedwillig om het leven is gebracht.

De kat werd ‘s avonds gevonden door de havenmeester van Kraggenburg die er de politie bij haalde. Omdat het om een dier ging, op dat moment dacht men nog aan een hondje, werd de LID ingeschakeld. Het dier is vervolgens uit het water gevist en geborgen. De volgende dag is de LID Inspecteur polshoogte gaan nemen en bleek het bij opening van de zak om een kat te gaan. Het dier had al erg lang in het water gelegen, waardoor het vrijwel onmogelijk was om het op uiterlijke kenmerken te identificeren. De kat bleek ook niet gechipt.

Getuigen
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming hoopt dat er mensen zijn die iets gehoord of gezien hebben dat zou kunnen helpen bij het oplossen van dit misdrijf. De Inspecteur roept getuigen op om een mail te sturen.


De kat zat in aardappelzak, oranje van kleur, was groot van formaat. De maat van de zak was ongeveer 60 centimeter lang en was aan de zijkant met een donker koord met een kruissteek dicht gemaakt en een dubble knoop aan het einde. De steen waarmee de zak was verzwaard was een donkerbruin/rode klinker een zogenaamd ‘waaltje’.

Dierenbescherming zoekt opnieuw thuis voor pony’s

De Dierenbescherming zoekt opnieuw hulp bij het vinden van een nieuw thuis voor pony’s. De dieren zijn afkomstig uit een groep van enkele tientalen pony’s die eerder in bewaring zijn genomen. Een eerste groep van 17 dieren is inmiddels succesvol geplaatst, nu is een tweede groep van ruim 10 pony’s voldoende hersteld en aangesterkt om in aanmerking te komen voor herplaatsing.


Vanwege hun achtergrond zijn de pony’s niet geschikt om zomaar bij iedere welwillende persoon onder te brengen. De Dierenbescherming is daarom vooral op zoek naar mensen met voldoende ruimte en ervaring om de jonge dieren met geduld en zorg te helpen verder te herstellen.

Nieuwe start voor grote groep pony’s
Sinds 2013 helpt de Dierenbescherming de overheid bij het herplaatsen van dieren die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in bewaring zijn genomen. Meestal vinden deze dieren een goed adres via de advertenties op de website ikzoekbaas.nl. Omdat het in dit geval om grotere groep pony’s in één keer gaat, vraagt de organisatie nu om extra hulp.

Voor ruim 10 jonge shetlanders is de Dierenbescherming op zoek naar mensen die deze dieren, vooral hengstjes, een nieuwe start willen geven. Ondanks hun jonge leeftijd (0-2 jaar) hebben ze namelijk al veel meegemaakt. Ze verdienen een goed thuis met genoeg ruimte en veel aandacht. De gezondheid van de pony’s is nog kwetsbaar, vooral afstemming van de juiste voeding vraagt aandacht.

Plaatsen per duo
Over het karakter van de dieren is op dit moment nog niet veel te zeggen: de dieren zijn allemaal nog erg jong en helaas niet of nauwelijks aan mensen gewend.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website ikzoekbaas.nl. Als één van de voorwaarden geldt in ieder geval dat de shetlanders minimaal per 2 ondergebracht moeten kunnen worden.

Minder en beter kalvertransport

Nederland houdt jaarlijks 1,4 miljoen kalveren voor de slacht. Meer dan de helft, 850.000 kalveren, komt uit het buitenland. Volgens het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving (LIS) is het risico op verspreiding van dierziekten hierdoor te groot. Het advies is daarom om de sector te halveren.


Het programma Nieuwsuur zond hier onlangs een reportage over uit waarin Frank Dales, directeur Dierenbescherming, aangeeft dat de kalvertransporten voor een groot risico op verspreiding van dierziekten, én voor veel dierenleed zorgen. De jonge kalfjes (10 tot 14 dagen oud) hebben een lage weerstand. Het mixen met soortgenoten die van elders komen én de stress van een langdurig transport naar Nederland zijn slecht voor hun gezondheid. Ziektes die hierdoor ontstaan, worden opgelost door de dieren veel antibiotica te geven. Dales: “De Dierenbescherming is blij met de uitkomst van het LIS-advies. Dit is iets wat de Dierenbescherming al jaren roept. Het is Russische roulette: het is niet de vraag of, maar wanneer er weer een dierziekte wordt meegesleept naar Nederland. De laatste MKZ-crisis begon tenslotte met het vervoer van een ziek Iers kalfje naar Nederland.”

Dierenbescherming presenteert oplossingen
Op de suggestie kalveren te gaan mesten en slachten op de plek waar de kalfjes geboren worden, reageert de Nederlandse kalversector afwijzend. De Dierenbescherming vindt dit te makkelijk. Tussen de kalversector naar het buitenland verplaatsen en niets doen, zijn er maatregelen mogelijk die het dierenwelzijn flink verbeteren en de gezondheidsrisico’s verminderen. De Dierenbescherming roept de kalversector op om maatregelen te nemen. In de nota “Minder en beter kalvertransport: terugdringen risico’s welzijn en gezondheid schetst de Dierenbescherming een aantal oplossingsrichtingen. Het gaat dan om:

1. Het geheel of gedeeltelijk regionaliseren van de vleeskalverhouderij;
2. Beperken van de duur van het transport van kalveren;
3. Verhogen van de leeftijd waarop de kalveren mogen worden vervoerd;
4. De transportcondities verbeteren.

Bekijk hieronder de reportage ‘Halveer kalversector in Nederland’ van Nieuwsuur:
 

Online handelsplaatsen: wees voorzichtig met aankoop dieren

Online handelsplaatsen als Marktplaats en Speurders gaan hun gebruikers erop wijzen voorzichtig te zijn met de aan- en verkoop van dieren. Zij doen dit om impulsaanschaf via internet in te perken. De Dierenbescherming juicht deze handreiking vanzelfsprekend toe.

De grootste internetaanbieders Marktplaats, Speurders, 2dehands, Marktplaza en Marktnet hebben afspraken gemaakt om hun gebruikers te waarschuwen voor impulsaankopen van dieren via internet. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Melden verdachte en illegale praktijken
De handelsplaatsen gaan hun gebruikers onder meer informeren over de aanschaf van dieren en verwijzen daarbij naar informatie van officiële instanties, zoals LICG, over het houden van dieren, waarbij uitgebreid aandacht is voor voeding, verzorging, huisvesting en kosten die met het houden van een huisdier gemoeid zijn. De online handelsplaatsen verwijzen ook naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor een actueel overzicht van regels voor handel in en houden van dieren. Verder attenderen ze hun gebruikers op de mogelijkheid om melding te doen van verdachte en illegale handelspraktijken met dieren via het landelijk meldnummer 144.

Internetrecherche
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) onderzoekt de mogelijkheden om te participeren in inbreukprogramma’s van de online handelsplaatsen, zodat zij de mogelijkheid heeft om verdachte en illegale handelsadvertenties te verwijderen. Daarnaast past de NVWA internetrecherche toe.

Jaarlijks overleg
Er zal tenminste eens per jaar overleg plaatsvinden tussen de Dieren-bescherming en de meewerkende handelsplaatsen, Landelijk Informatie-Centrum Gezelschapsdieren, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Dibevo, NVWA en Economische Zaken.

Andere handelsplaatsen worden van harte uitgenodigd om deze afspraken over te nemen en zich aan te sluiten bij het overleg.

 

Dierenbescherming stuurt aanbevelingen voor diervriendelijke gemeenten

De afdelingen van de Dierenbescherming gaan de onlangs verkozen politici wijzen op het belang van een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Zij sturen de fractievoorzitters in de regio daarom de nieuwe ‘Nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid’ met daarin adviezen om dierenwelzijn te bevorderen of te verbeteren.

“Veel gemeenten staan te weinig stil bij hun directe invloed op dierenwelzijn,” stelt Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. “In onze Nota geven we tal van voorbeelden en concrete aanbevelingen. Bijvoorbeeld voor een diervriendelijk hondenbeleid met voldoende uitlaat- en losloopmogelijkheden, maar ook voor een gemeente die een diervriendelijke veehouderij stimuleert”. Andere aanbevelingen gaan onder meer over het feit dat gemeenten geen vergunningen meer zouden moeten verlenen voor evenementen met dieren en over de aanpak van vermeende overlast door in het wild levende dieren.

Hoog in het vaandel
Volgens de Dierenbescherming is het belangrijk dat er straks een wethouder is die dierenwelzijn als vast onderdeel in zijn of haar portefeuille heeft. Deze wethouder zou dan met de Nota als leidraad aan de slag moeten gaan om een diervriendelijk beleid vast te leggen in een gemeentelijke ‘Nota Dierenwelzijn’. “Politici die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan, kunnen dat nu laten zien,” aldus Dales.

De ‘Nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid’ is hier te vinden.

Genomineerden Lef in het Lab 2014 bekend: stem mee!

Sinds 2007 reikt de Dierenbescherming de Lef in het Lab-prijs uit aan wetenschappers die zich op uitzonderlijke wijze inzetten om het aantal dierproeven terug te dringen. Dit jaar zijn er vijf genomineerden; het publiek bepaalt wie met de prijs naar huis gaat.

In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden proefdieren ingezet. Om medicijnen en vaccins te testen, maar bijvoorbeeld ook om te bepalen of producten veilig zijn. De Dierenbescherming maakt zich sterk om onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven, onder meer met de Lef in het Lab-prijs. Deze prijs wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA).

Uitreiking
Dit jaar vindt de uitreiking van de Lef in het Lab-prijs plaats op 24 april, Wereldproefdierendag, in Dierenbeschermingscentrum Amersfoort. Tijdens deze avond zullen alle genomineerde wetenschappers over hun bijzondere onderzoeken vertellen. Het publiek bepaalt wie de prijs wint en kan nog tot en met 23 april stemmen via een poll onderaan de pagina: dierenbescherming.nl/lef. Op deze plek leest u ook meer informatie over de genomineerden.

Smijten met klauwhamers

Ambulancebroeders en -zusters, politiemensen, hulpdiensten en ook onze inspecteurs, ze zijn er om mensen en dieren te helpen in vaak ellendige en benarde situaties. Steeds vaker zijn ze echter zélf slachtoffer van agressie en geweld. Schandalig! Deze week overkwam het een van onze mensen.

Tegenwoordig werkt het zo dat inspecteurs van de Dierenbescherming ‘bestuursrecht’ toepassen bij de bestrijding van dierenleed. Dat betekent in de praktijk vaak dat mensen in de gelegenheid worden gesteld om hun fouten te herstellen; naar de dierenarts, schone verblijven, eten en drinken, u bedenkt het maar. Dat werkt zeer goed. Dieren hoeven dan niet altijd meteen te worden weggehaald, wat toch vaak veel stress voor ze oplevert.

Zo ook in dit geval. Een 54-jarige man was eerder aangesproken op de overduidelijke verwaarlozing van zijn honden. Toen bij een hercontrole deze week bleek dat de situatie niet was verbeterd, is besloten om de dieren mee te nemen. Dat gebeurt altijd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een ‘loket’ van de overheid, dat de dieren opvangt, verzorgt en steeds vaker samen met de Dierenbescherming weer zorgt dat de dieren goed terechtkomen. Dat kan het oude baasje zijn, als hij de kosten van opvang en verzorging voor zijn rekening neemt én er een duidelijk perspectief is.

Door het lint
Dat zal hier wel niet zo zijn geweest… De man ging helemaal door het lint toen hij besefte wat er ging gebeuren en smeet een klauwhamer richting onze medewerker,  die deze ternauwernood kon ontwijken. Je moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als…

De politie belde ons onmiddellijk en gaf in niet mis te verstane bewoordingen aan dat dit niet wordt getolereerd. Hoe hartgrondig ben ik het daar mee eens! Dit soort bruut gedrag kan en mag nooit worden geaccepteerd. Letterlijk schreef de politie naar aanleiding van dit voorval: “De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen (politie)ambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.” De man met de klauwhamer is inmiddels aangehouden voor poging tot doodslag van een LID-medewerker. En terecht!

Idioot
Nu moet u weten dat het vorige week ook al gebeurde dat een inspecteur belaagd werd door een idioot met een mes. Dat liep gelukkig goed af, maar diezelfde inspecteur belde enkele dagen geleden naar ons kantoor om te melden dat hij nu te maken had gehad met twee agressieve honden die aan zijn billen  waren gaan hangen – zijn woorden – toen er, ook in dit geval, sprake was van verwaarlozing en de eigenaar hierop werd aangesproken. Dit klinkt misschien grappig, maar is werkelijk niet leuk meer!

Onze samenleving verhardt, ik schreef er al eerder over. Onze mensen rijden rond met steekwerende vesten, krijgen weerbaarheidstrainingen en staan stevig in hun schoenen. Maar het blijven mensen. Met emoties, en dat is maar goed ook! Er kan echter een dag komen dat er teveel littekens zijn, dat je niet meer kunt slapen, dat je je terugtrekt in je schulp, dat het lontje wel erg kort wordt naar je omgeving, je partner, je kinderen, je dieren… Steeds meer politiemensen kampen met het zogeheten ‘post traumatisch stress syndroom’. Een regelrechte nachtmerrie die niet zelden leidt tot isolement en arbeidsongeschiktheid.

Ik ben blij met de adequate reactie van de collega’s bij de politie. Of ik een oplossing weet? Was het maar zo makkelijk. Wij vangen onze mensen op en ik hoop dat iedereen die dit leest voortdurend alert is op welke vorm van agressie dan ook. We moeten elkaar voortdurend blijven aanspreken op ons misplaatst gedrag. Wij doen dat professioneel wanneer het om dieren gaat, maar we moeten elkaar in deze keiharde wereld blijven herinneren aan de grenzen van het betamelijke.


Luna werd onlangs door een van onze inspecteurs weggehaald bij haar eigenaar

Hart onder de riem
Mocht u onze mannen en vrouwen een hart onder de riem willen steken, en dan speciaal de inspecteurs waar het in dit stukje over gaat, kijk dan even op Facebook, daar staat ook een link naar deze blog. Als u dat bericht nou massaal ‘liket’, dan voelt het voor onze toppers vast als een steuntje in de rug bij hun ongelofelijk belangrijke werk voor dieren in nood! Mag ik op u rekenen?

Frank Dales,
Algemeen directeur

Beter Leven kenmerk onterecht beschuldigd van dierenleed

Met de krantenkop ‘Dierenleed ondanks keurmerk’ is de Dierenbescherming vandaag slachtoffer van een tendentieus artikel over het Beter Leven kenmerk in diverse regionale dagbladen. Een journaliste van de Persdienst gaat in het stuk uit van verkeerde aannames en presenteert feiten die niet kloppen. Inmiddels heeft de betreffende verslaggeefster in een mail aan de Dierenbescherming al wel erkend dat de kop van het artikel te ver gaat.

“Ik zie nu de kop boven mijn verhaal op onze voorpagina,” schrijft verslaggeefster Annemieke van Dongen. “Daar schrik ik een beetje van. Die heb ik er niet zo boven gezet; ‘dierenleed’ is een interpretatie van de eindredactie waar ik me van distantieer.” Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming is echter woest om de al aangerichte schade. “Wij hebben met eer en geweten een keurmerk gelanceerd dat inmiddels 25 miljoen dieren een aantoonbaar beter leven heeft gegeven. Dat wordt door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Wij verdienen dit niet.”  Dales beraadt zich nog op mogelijke stappen richting de Persdienst waar de verslaggeefster voor werkt.

Suggestie gewekt
In het artikel wordt onder meer beweerd dat de Dierenbescherming het een leverancier van Franse runderen makkelijk heeft gemaakt om twee sterren te krijgen door de maximale transportduur met twee uur te verhogen. De suggestie wordt gewekt dat de Dierenbescherming haar eisen ‘afzwakt’ om aan de vraag te kunnen voldoen en zelfs dieren uit Zuid-Frankrijk haalt. “Er is gekeken naar de zeer extensieve wijze waarop de dieren worden gehouden. Die is meer dan sterwaardig,” stelt Dales, “maar om de dieren vanuit Frankrijk naar Nederland te brengen, om ze hier nog ruim een jaar bij boeren te plaatsen, bleek meer dan acht uur nodig te zijn. Wij hebben toen door wetenschappers laten beoordelen of het verantwoord is de dieren in dit specifieke geval eventueel twee uur langer te vervoeren. Dat bleek het geval.”

Miljoenen dieren beter leven
Dit past in de strategie van het Beter Leven kenmerk om stapsgewijs en per situatie aangepast verbeteringen te realiseren. Boeren moeten soms enorme investeringen doen om dieren een beter leven te geven. Daarom gunnen we ze in bepaalde gevallen tijd om aan aanvullende eisen te voldoen zodat ze in staat zijn direct geld terug te verdienen. Pas dan is het mogelijk met elkaar stappen te zetten. Dat zijn geen concessies aan of afzwakkingen van onze eisen, maar puur realisme in het belang van de dieren in de vee-industrie. Wij staan honderd procent achter deze werkwijze. Wij geven miljoenen dieren een beter leven. Dáár gaat het ons om,” stelt Frank Dales.

Lees het volledige statement hier.