Dobey heeft een baas!

Donderdag 14 augustus deden wij een dringende oproep voor de hond Dobey, die al ruim een jaar in het asiel zit. Na onze oproep mocht Dobey zaterdag jl. al mee met een nieuwe baas!De tweejarige Dobey kwam destijds, 7 maanden jong, in het asiel terecht. Na onze oproep afgelopen donderdag, mocht ze zaterdag al mee naar haar nieuwe thuis. Op onze Facebookpagina werd het bericht massaal gedeeld. Namens Dobey super bedankt voor alle likes, het delen van zijn foto en alle lieve reacties!

Meer honden op zoek naar nieuwe baas
Dobey heeft gelukkig een nieuwe baas gevonden, maar er zijn meer honden met gedragsproblemen die op zoek zijn naar een baasje. Op de site van Ikzoekbaas vindt u meer informatie. Er staat expres niets bij over de honden zelf, het is belangrijk dat u zelf langskomt om in gesprek te gaan over adoptie. Honden met gedragsproblemen kunnen met liefde, aandacht en geduld ontzettend leuke honden worden. Heeft u daarom ervaring met stoere honden die wat extra’s nodig hebben? Geef een hond met een gedragsprobleem een kans en neem contact met ons op!

Meer dierenleed?

Stinkdieren gered, paarden geholpen, honden met vlooienallergie worden eindelijk behandeld. Ik weet niet of het u ook opvalt, maar de laatste tijd verschijnen er met de regelmaat van de klok inspectiezaken op onze site. Betekent dat dan ook dat er meer dierenleed is?

Nee, is mij verzekerd, er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er meer misstanden plaatsvinden, dat er meer dieren worden verwaarloosd. Wat wél speelt, is dat we op onze site en in de media de laatste weken wat prominenter aandacht hebben geschonken aan het werk van onze mensen in het veld. Want dát gaat gewoon door, ook als iedereen op vakantie is en het ‘belangrijke’ dierennieuws samen met de politiek op reces lijkt.

Het waren ook wel opvallende zaken, moet ik toegeven. Als je ziet wat er deze week weer gebeurt, ongelooflijk! Tien stinkdieren, ontelbare katten, honden en een fret in een smerige woning… Onze inspectrice is wel wat gewend, maar deze zaak zal ook haar nog lang heugen. Uren zijn de hulptroepen bezig geweest om in Leiden de dieren te vangen, in benches te krijgen en naar een veilige plek te brengen om ze te onderzoeken, te behandelen en te laten aansterken. En dat alles in een woning die zo verschrikkelijk gestonken moet hebben, dat iedere beschrijving tekortschiet. Kunt u het zich voorstellen: ingepakt in beschermende kleding, nat van de transpiratie en half kokhalzend uren bezig om dieren in nood te redden?

 

Mateloos
Ik ben supertrots op onze mensen en heb een mateloos respect voor hun werk en inzet. Op kantoor is het makkelijk praten over ‘dierenwelzijn’,  maar dáár in de praktijk moet het gebeuren. En dat gebeurt dan ook. Zonder blikken of blozen wordt het werk gedaan en worden dieren uit hun benarde positie bevrijd. Om ze te ontvlooien, om ze eten en drinken te geven, noemt u ‘t maar op.

We vragen ons vaak af hoe het zover heeft kunnen komen. Dat doen de inspecteurs natuurlijk ook, maar zij moeten snel weer  verder naar een volgende zaak. Veel tijd voor reflectie hebben ze niet. Daar zijn wij op het hoofdkantoor in Den Haag dan weer voor. Waar ík vooral aan dacht, niet alleen bij deze kwestie in Leiden, maar ook bij de andere recente inspectiezaken: we hebben héél snel een houdverbod nodig in dit land én er moet vaart gemaakt worden met duidelijkheid over welke dieren nu wél en níet geschikt zijn als huisdier. Stinkdieren? Ik zou het wel weten, u toch ook?

Dweilen
En, laten we eerlijk zijn: sommige mensen geven er bij herhaling blijk van simpelweg níet in staat te zijn om voor hun dieren te zorgen. Deze mensen, maar ook bijvoorbeeld malafide handelaren, zouden een verbod op het houden van dieren moeten kunnen krijgen. Nu kan de rechter zo’n straf niet opleggen, omdat de wet daar niet goed in voorziet. Niets weerhoudt mensen die stelselmatig in de fout gaan ervan om steeds weer nieuwe dieren aan te schaffen. Dat is dweilen met de kraan open!

 

Als onze politici binnenkort weer de arena aan het Binnenhof betreden, weten ze dus waar ze het over kunnen gaan hebben. Begin september is er al meteen een overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijksma gepland over dierenwelzijn. Mijn twee puntjes voor de agenda zijn wel duidelijk neem ik aan… 

Intussen gaan wij gewoon door met het redden van dieren. De mannen en vrouwen in het veld van de Dierenbescherming: ze zijn onmisbaar voor alle dieren die de dupe zijn van mensen die zich, om welke reden dan ook, schuldig maken aan verwaarlozing en mishandeling.

Frank Dales,
Algemeen directeur Dierenbescherming.

De noodklok luidt voor Dobey

Het is lastig om een baasje te vinden  voor honden met gedrags- of medische problemen. Dit soort honden hebben juist vaak een thuis nodig, omdat de zorg in het asiel soms niet toereikend is. Daarom zoeken wij altijd mensen die zich graag willen inzetten om moeilijk plaatsbare dieren een betere kans te geven. Zo’n moeilijk plaatsbaar dier is herder kruising Dobey (2). En voor haar luiden we nu de noodklok.

Dobey woont al bijna haar hele leven in het asiel. Ze is een prachtige en enthousiaste herder die graag wil leren. Als puber (7 maanden oud) is ze in de opvang gekomen. Op die leeftijd is veel in een kennel zitten verre van ideaal. Dat gold ook voor Dobey. Als ze uit haar kennel gehaald werd was ze zo enthousiast dat ze in alle gekkigheid ging happen. Dat was slecht gedrag, maar wel heel begrijpelijk. In de kennel kon Dobey haar energie niet kwijt en dat kwam er allemaal uit als ze eruit mocht.

 

Herders zoals Dobey hebben veel beweging, afleiding en aandacht nodig. Ze vinden rust in een vaste relatie met de baas. Ze  willen graag leren, ontdekken en rennen. Dit kan een opvang niet allemaal bieden. Dit heeft tot gevolg dat Dobey gefrustreerd is. Haar gedrag gaat alleen maar achteruit. Er wordt daarom met spoed gezocht naar een permanent thuis voor haar. Wij geloven dat met geduld en hard werken Dobey een fantastische hond zal zijn.

 

We zijn op zoek naar een baasje met ervaring. Dobey heeft iemand nodig die ze kan vertrouwen en die aan de slag wil gaan met haar gedragsproblemen. Die behandeling is al begonnen bij de opvang maar zal niet over één nacht ijs gaan. Omdat we Dobey graag een kans bieden op een beter leven, samen met een baasje, is dierenopvangcentrum Limburg bereid de kosten voor de gedragsbegeleiding te betalen. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar limburg@dierenbescherming.nl of bel naar 088 811 3600.

Dobey is niet de enige hond met gedragsproblemen die op zoek is naar een baasje. Via onderstaande link vindt u meer informatie. Er staat expres niets bij over de honden zelf, het is belangrijk dat u zelf langskomt om in gesprek te gaan over adoptie. Honden met gedragsproblemen kunnen met liefde, aandacht en geduld ontzettend leuke honden worden. Heeft u daarom ervaring met stoere honden die wat extra’s nodig hebben? Geef een hond met een gedragsprobleem een kans en neem contact met ons op.
http://ikzoekbaas.dierenbescherming.nl/asiel-dieren/hond/78424/

Stinkdieren en katten uit vervuilde woning gehaald

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Dierenpolitie hebben op dinsdag 12 augustus een grote groep ondervoede en verwaarloosde dieren weggehaald uit een woning in Leiden. Behalve 26 katten en 3 honden verbleven er 10 stinkdieren en een fret.

Een enorme stankoverlast was de aanleiding geweest voor een telefoontje naar het landelijk meldnummer 144. Een eerste verkenning door onze inspecteur maakte duidelijk dat direct ingrijpen geboden was: “Door de ramen zag ik katten waar de vlooien in polonaise overheen liepen”. Ze nam daarop contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl*), die onmiddellijk toestemming gaf om de dieren weg te halen.

Ondraaglijke stank
In de woning zelf hing volgens de inspecteur inderdaad een ondraaglijke stank. De dieren liepen rond in hun eigen ontlasting en hadden duidelijk langere tijd geen verzorging gehad. Bovendien zaten ze onder de vlooien, hadden een vieze vacht, waren ziek en hadden enorme honger. Een dierenarts is woensdag ruim vier uur bezig geweest met de behandeling en controle van de dieren. Voor een kat met een nierafwijking en een kitten kwam de reddingsactie te laat.

Tegen de 53-jarige eigenaresse wordt proces-verbaal opgemaakt. De dieren zijn inmiddels elders ondergebracht en krijgen adequate verzorging. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de eigenaresse.

 

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.